Pien- ja istutusvedet

Pien- ja istutusvedet

Taimenen ja harjuksen kutupaikkojen kunnostus on käynnissä

Kohteen tiedot:

Pien- ja istutusvedet

Pienvesillä tarkoitamme lähinnä lampivesiä, joissa kalasto on luonnontilaista. Verkkomäärä on 4 ja solmuväli 35 mm tai yli.
Istutussvedet ovat alueellamme lähinnä siian istutusvesiä tietyn kiertoaikataulun mukaan. Näissä saalistietojen merkitys on erityisen suuri, jotta voimme pitää istutussuunnitelmat  mahdollisimman tehokkaina. Tavoitteena on, että istukas saa kasvaa vähintään 0,5 kg:ksi ennen joutumistaan saaliiksi. Tämä edellyttää malttia verkkojen määrissä ja verkon solmuvälissä. Verkkoja saa olla 4 ja solmuväli 55 mm, kuitenkin niin, että 2 verkkoa saa olla 45-55 mm.
Näihin vesiin ei myönnetä ammattikalastuslupia muuten kuin hoitokalastustarkoituksessa.