Kivesjärvi

Kivesjärvi

Kalalle Kivesjärvelle!

Kohteen tiedot:

Kivesjärvi

Kivesjärvi on n. 2700 ha laaja kainuulainen järvi, jossa kalasto on paikallisesti ajatellen normaali. Kuha, hauki ja ahven ovat yleisimmät saaliskalat. Kalastoa hoidetaan istutuksilla ja huomiota kiinnitetään erityisesti järven reittivesiluonteeseen. keskusjärvenä Kivesjärveen laskee Osmangasta tuleva Kongasjoki ja siitä laskee Oulujärveen Varisjoki. Molemmat joet ovat tehostetun kalaveden hoidon piirissä ja Luken tutkimustoiminnan alueita.

Osakaskunnan järvi- ja jokiluvat.