Pien- ja istutusvedet

Pien- ja istutusvedet

Taimenen ja harjuksen kutupaikkojen kunnostus on käynnissä

Kohteen tiedot:

Pien- ja istutusvedet

Pienvesillä tarkoitamme lähinnä lampivesiä, joissa kalasto on luonnontilaista. Istutussvedet ovat alueellamme lähinnä siian istutusvesiä tietyn kiertoaikataulun mukaan. Näissä saalistietojen merkitys on erityisen suuri, jotta voimme pitää istutussuunnitelmat  mahdollisimman tehokkaina. Tavoitteena on, että istukas saa kasvaa vähintäinkin 0,5 kg:ksi ennen joutumistaan saaliiksi. Tämä edellyttää malttia verkkojen määrissä ja verkon solmuvälissä. Kiehimäjoen länsipuolella solmuväliksi on sovittu 55 mm. ja itäpuolella 35 mm. Tähän haetaan koekalastuksilla ja haastatteluilla jatkossa yhtenäisempää linjaa.
Näihin vesiin ei myönnetä ammattikalastuslupia muuten kuin hoitokalastustarkoituksessa.