Oulujärvi

Oulujärvi

Kalalle Kainuun merelle

Kohteen tiedot:

Hauki on varmin

Hauet ja ahvenet ovat kesälomailijan varmimpia saaliita. Oulujärven haukikanta on todella runsas ja kaloja on suhteellisen tasaisesti koko järvessä. Se on yleisin saaliskala uistelijoilla. Kuha on kunkku.

Oulujärvessä on hyvä kuhakanta. Parhaat saalisalueet ovat järven itäosassa ja usein kuha päihittää saalismäärissä hauen. Kuha on ahvenen sukuinen miedon makuinen ja erittäin herkullinen ruokakala. Yleisimmin saaliskalat painavat kilosta, kahteen kiloon, mutta jatkuvasti saadaan myös suurkuhia. Kuha viihtyy selkävesien rinteissä ja virtaisissa salmissa. Matkailijoilla on helppoa tutustua Oulujärven hauen ja kuhan uisteluun osallistumalla kalaretkille.

Oulujärven haukimäärää kuvastaa esimerkiksi se, että hauenuistelun EM –kilpailussa menestyäkseen täytyy pyytää noin sata kiloa haukea päivässä. Hauen narraaminen kannattaa aina, sillä se ei ole niin tarkka ilmojen suhteen, vaan kiinnostuu ärsykkeistä keskikesän hellesäilläkin. Rantavesissä elää kesäisin pieniä haukia, mutta selillä muikkuparvien perässä uiskentelee viisikiloisia ja sitä suurempia vonkaleita, joille kannattaa tarjota isoja vieheitä.

MUIKKUJA JA TAIMENIA

Oulujärvi on hyvä muikkuvesi ja muikku on ollut alueen tärkein talouskala. Oulujärven hyvä muikkukanta mahdollistaa taimenten nopean kasvun ja takaa hyvälaatuisen, rasvaisen kalan. Myös ravintokohteeksi sopivaa kuoretta eli kainuulaisittain norssia on järvessä runsaasti. Sekä muikun että norssin markkinoissa on kehittämistä, jota ei ole ratkaistu.

Suosituimmat taimenen uistelualueet ovat pitkien hiekkarantojen tuntumassa. Kalat liikkuvat mielellään aavan reunalla sijaitsevien jyrkkien penkkojen kupeilla. Alkukesästä ja syksyllä Oulujärvi on parhaimmillaan taimenen uistelijalle. Usein saaliit ovat kilosta kahteen kiloon painavia taimenia. Uistelijoiden viehevalintoja ohjaa tieto, että taimenen mieliateria on sormenmittainen muikku. Siimat ja solmut kannatta mitoittaa tietäen, että Oulujärvestä pyydetään vuosittain  todellisia suurtaimenia.

Mulkkusaaren laavu