Leppikoski / Kiehimänjoki

Leppikoski / Kiehimänjoki

Leppikosken ja Paltamon siltojen välinen kalastusalue

Kohteen tiedot:

Leppikoski

KIEHIMÄNJOEN JA LEPPIKOSKEN KALASTUSSÄÄNTÖ
Muuttui 2016 alusta!

Yleistä
Tämä säännös on voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.
Tässä kalastussäännössä tarkoitettu alue alkaa Kiehimänjoen rautatiesillasta ja ulottuu Leppikosken kalastuskieltoalueeseen asti. Leppikosken voimalan kalastuskieltoalue on merkitty maastoon tauluilla ja rajaus perustuu vesilakiin! 

Housupuron suun molemmin puolin 100 m on voimassa osakaskunnan määräämä taimenen syysrauhoitus (KL17§).

Kalastussäännön alueella noudatetaan Suomen kalastuslakia ja -asetuksia (1.1.2016) sekä viranomaispäätöksiä.
 ELY_keskuksen päätöksellä taimenen kuturauhoitus on purettu 1.9.2020 alkaen kahdeksi vuodeksi, koska lisääntymismahdollisuutta ei ole.
Osakaskuntien päätösten vastainen menettely käsitellään yksityisoikeudellisena rikkomuksena
.

Kalastussäännön alue

– Kalastussäännön alueella voi käyttää normaaleja osakaskunnan myymiä pyydysyksiköitä ja/tai sallimia kalastustapoja. Alle 18 ja yli 64-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi yhdellä vavalla tai uistimella. Kalastonhoitomaksun suoritus käy kalastusluvasta (KL/2016).

Rajoitukset
– Kalastussäännön alueella ei ole erillisiä lajikohtaisia rajoituksia, mutta noudatetaan KL:n määräämiä alamittoja (taimen, järvilohi 60 cm ja harjus 35 cm) sekä ELY-keskuksen määräämä alamitta kuhalle 45 cm. Osakaskuntien määräämä alamitta siialle on 20 cm. Kaikki alamittaiset kalat on välittömästi vapautettava elävänä tai kuolleena (KL36§).
Sallittuja pyyntitapoja ja -välineitä kalastussäännön alueella ovat:
onki ja pilkki
uistin ja uistelu (1- 3 vavalla),
verkko (kaksi kpl/pyyntipaikka) kuitenkin niin, että kulku- ja kalaväylää (1/3 joen leveydestä so. yleensä sen syvin kohta) ei saa tukkia. Alin sallittu silmäkoko on 55 mm.
lippo rannalta tai välittömästi siihen kiinnittyneeltä laitteelta (huom! uusi aluerajaus).
rapumerta (mertakohtainen lupa)
katiska ja norssimerta (ei maksua, mutta omistajamerkinnät!)
ulkopuolinen tartuttaminen (rokastus) on kielletty (KL29§, KA12§)
kalastuspaikkaa ei voi varata! Ruuhkan sattuessa suositellaan kiertoa!
Muuta huomattavaa
KL39§ mukaan kalastus ei saa aiheuttaa häiriötä, mikä voi olla rangaistava teko. Tämä koskee myös liikennöintiä kalastuksen yhteydessä.
Toisen havaspyydykseen nähden sovelletaan 50 m:n rajaa.
Kalastus sellaisella pyydyksellä, joka on erityisen sopiva alamittaisen tai muuten luvattoman kalan tai ravun pyyntiin, on kielletty (KL34§)
Kalastavan henkilön tulee tuntea oikeutensa ja velvollisuutensa. Tietämättömyys ei vapauta vastuusta.