Kalasta Paltamossa

Tervetuloa kalalle Paltamoon!

Osakaskunnat

Paltamon osakaskunnat I ja II hallitsevat 13 547 ja  4800 ha vesialueita, johon kuuluu Oulujärven lisäksi Kivesjärvi, Iijärvi, lukuisia pienvesiä ja eri kokoisia virtavesiä. Osakaskunnat yhdistyvät 29.4.2021 klo 10.00 alkaen kokouksessa Kainuun opistolla. Nimeksi tulee Paltamon osakaskunta. Kuluvalla kaudella hankitut luvat toimivat  kuten aiempina vuosinakin.

Kalavesien hoitoa viitoittaa kalatalousalueen laatima kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka uudistettuna tulee voimaan näillä näkymin 2021.

Viime vuosina vapaa-ajankalastajien määrä on laskenut pyydyskalastajien osalta selvästi, mutta vapakalastuksen osuus on kasvanut selvästi sekä virtavesillä että järvillä. 

Ammattikalastajien määrä on tasaisesti vähentynyt, mutta jäljellä oleva pyynti on tehostunut. Osakaskunta pyrkii  täyttämään kalastuslain ammattikalastuksen järjestämiseksi asettamat velvoitteet, mutta myös huomioimaan jokamieskalastajien tarpeet.

Toiminta saa rahoituksensa erilaisista pyydysyksikköihin perustuvista maksuista, kalatalousalueen yhteisluvilla keräämistä maksuista sekä kalaveden omistajille tuloutetuista valtakunnallisesti kerätyistä kalastonhoitomaksuista (entinen kalastuskortti).

Kala- ja rapuistutukset tapahtuvat Osakaskunnan omien istutusten lisäksi säännöstely- ja   kalatalousmaksuista (veden tilan muuttaminen). Kaloja istutetaan myös erilaisissa tutkimuksissa tai kompensaationa. Istutustoiminnan tarkkailu ja tutkimus tapahtuvat lähinnä viranomaistyönä (ELY ja LUKE).

 Viime kädessä onnistumisen kalamatkan ja saaliinkin takaavat yhteispeli ja maltti kalavesillä. Osakaskunta ja hoidon toteuttajat ottavat mieluusti vastaan havaintoja ja tietoja kalaretkiltä ja myös ongelmatilanteista (ks. palaute!).

 

Ajankohtaista

Jokikalastuskausi

Jokikalastuskausi avataan Kongas- ja Varisjoella perinteisesti äitienpäivän alusperjantaina klo 18.00. Vuonna 2021 siis 7.5. Lupatilanne on ennallaan. Kalakortti.com ja tutut

Lue lisää »

Ammattikalastusluvat

Ammattikalastusluvat! Luvat myöntää osakaskunnan hallitus ja valitut toimitsijat kirjoittavat ne ja hyväksyvät maksut luvat myydään arvioidun kiintiön mukaan alueittain, joita

Lue lisää »

Hauen kutuvideo

Lisäsimme galleria sivulle hauen kutuvideon. Video on kuvattu Paltamon Ojalahdessa kutupaikkakunnostuksen yhteydessä.Tekijä: Jari Väisänen, Kajaani Videon näet täällä

Lue lisää »