Kalasta Paltamossa

Tervetuloa kalalle Paltamoon!

Osakaskunta

Paltamon osakaskunta hallitsee 18 347 ha vesialueita, johon kuuluu Oulujärven lisäksi Kivesjärvi, Iijärvi, lukuisia pienvesiä ja eri kokoisia virtavesiä. Osakaskunnat yhdistyivät 29.4.2021. Nimeksi tuli Paltamon osakaskunta. Kuluvalla kaudella hankitut luvat toimivat  kuten aiempina vuosinakin. Totuttuihin kalastusjärjestelyihin ei tullut muutoksia. Samalla luvalla kalastettava pinta-ala kasvoi huomattavasti.

Kalavesien hoitoa viitoittaa kalatalousalueen laatima kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka uudistettuna tulee voimaan näillä näkymin 2022.

Viime vuosina vapaa-ajankalastajien määrä on laskenut pyydyskalastajien osalta, mutta vapakalastuksen osuus on kasvanut selvästi sekä virtavesillä että järvillä. 

Ammattikalastajien määrä on tasaisesti vähentynyt, mutta jäljellä oleva pyynti on tehostunut. Osakaskunta pyrkii  täyttämään kalastuslain ammattikalastuksen järjestämiseksi asettamat velvoitteet, mutta myös huomioimaan jokamieskalastajien tarpeet.

Toiminta saa rahoituksensa erilaisista pyydysyksikköihin perustuvista maksuista, kalatalousalueen yhteisluvilla keräämistä maksuista sekä kalaveden omistajille tuloutetuista valtakunnallisesti kerätyistä kalastonhoitomaksuista (entinen kalastuskortti).

Kala- ja rapuistutukset tapahtuvat Osakaskunnan omien istutusten lisäksi säännöstely- ja   kalatalousmaksuista (veden tilan muuttaminen). Kaloja istutetaan myös erilaisissa tutkimuksissa tai kompensaationa. Istutustoiminnan tarkkailu ja tutkimus tapahtuvat lähinnä viranomaistyönä (ELY ja LUKE).

 Viime kädessä onnistumisen kalamatkan ja saaliinkin takaavat yhteispeli ja maltti kalavesillä. Osakaskunta ja hoidon toteuttajat ottavat mieluusti vastaan havaintoja ja tietoja kalaretkiltä ja myös ongelmatilanteista (ks. palaute!).

 

2

Ajankohtaista

Osakaskunnan kokous- ym. uutiset

      Syyskokouksen päätöksiä:                        – Kiehimänjoen kalastussääntö päivitettiin; Kalasydämen toimiessa suoja-alue laajenee 100 m:stä 200 m:iin (KL). Joella

Lue lisää »

Jokikalastuskausi

Taimenen jokikalastuskausi v. 2022 on päättynyt 1.9. alkaen kalastusasetuksen ja osakaskunnan päätöksen mukaisesti! Vain Kiehimänjoessa kalastus jatkuu 31.11. alkaen (ks.

Lue lisää »

Ammattikalastusluvat

Ammattikalastusluvat! Luvat myöntää osakaskunnan hallitus ja valitut toimitsijat kirjoittavat ne ja hyväksyvät maksut luvat myydään arvioidun kiintiön mukaan alueittain, joita

Lue lisää »

Hauen kutuvideo

Lisäsimme galleria sivulle hauen kutuvideon. Video on kuvattu Paltamon Ojalahdessa kutupaikkakunnostuksen yhteydessä.Tekijä: Jari Väisänen, Kajaani Videon näet täällä

Lue lisää »